SMAR LAZZOIL 400 G

Lazzoil to wysokowydajny smar, który zapobiega zużyciu i korozji. Ten produkt służy do smarowania głowic wiertarskich. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem można znaleźć w karcie charakterystyki.

Właściwości ogólne:
Typ chemiczny - Olej mineralny, mydło litowe
Wygląd - jasnopomarańczowy
Zapach - oleisty
Aplikacja – smarowanie
Temperaturowy zakres pracy - od -20 °C do +200 °C.
Gęstość wg ISO 12185 przy 25 °C – 0,9 g/ml
Spójność wg ISO 6743-99 - klasa NLGI 2
Penetracja i praca wg ISO 2137 1/10mm: dla 25 °C i 60 suwów - 265 do 295
Temperatura kroplenia wg ISO 2176 - > 250°C
Test obciążenia metoda 4 kulki wg ASTM D2596: Obciążenie spoiny - 3300 N
Blizna spawalnicza ( 3300 N) - <4 mm
Zużycie 1 roboczogodzina / 400 N – 0,5 mm
Test korozji wg DIN 51802 - 0/0
Korozja miedzi wg ISO 2160 3 godziny w 100°C - 1a
Temperatura zapłonu — patrz karta charakterystyki

Wskazówki dotyczące zastosowania:
1. Smar aplikujemy za pomocą smarownicy.
2. Interwał smarowania głowic wiertarskich Lazzoni Group wynosi 50 roboczogodzin. W przypadku głowic innych producentów smarowanie należy stosować zgodnie z ich zaleceniami.
3. Przed przystąpieniem do smarowania wszystkie kalamitki powinny zostać oczyszczone.

Kod produktu: SMAR01

290,00  (NETTO)

29 w magazynie